Holløselundvej 23-25 • 3210 Vejby

Opholdssted for unge med behov for støtte

Socialpædagogisk opholdssted på Sjælland

Hvem er LK et tilbud til?​​

Jeg-svage, primært indadreagernde unge fra 14 til 23 år, som menes at kunne profitere af en psykologisk/pædagogisk behandling.

Værdier & Livssyn

Det er vigtigt, at vi omgås hinanden med gensidig respekt.  Vi forventer at alle taler ordentligt til hinanden, om hinanden og med hinanden.

​Teori & Filosofi

Alle vi, der arbejder med børn anbragt udenfor hjemmet har forhåbentlig haft den gode oplevelse, at mødet har gjort en forskel.

En selvejende institution

Lundekollektivet ligger ved Tisvilde i Nordsjælland på Sjælland. Vi er et opholdssted for unge, der går fra 14 år og opefter. Der er især tale om jeg-svage unge, som har brug for praktisk, pædagogisk og psykologisk støtte på et opholdssted for unge.

Troværdighed og respekt på vores opholdssted for unge

Vi er godkendt af Gribskov Kommune som opholdssted for unge til seks personer, som vurderes at have behov for længerevarende behandling i psykologisk og pædagogisk regi.

De unge har ofte været i langvarige og/eller gennem adskillige indlæggelser på et psykiatrisk hospital. De unge kan også have en eller flere somatiske vanskeligheder. Desuden kan der være tale om krisetilstande efter ulykker, tab og traumer

Vores værdigrundlag og livssyn tager udgangspunkt i troværdighed og respekt. Derfor er vi altid opmærksomme på, om vi gør det, som vi siger, at vi gør. Samtidig er vi som opholdssted for unge bevidste om, at den unges forældre og familie naturligvis er de vigtigste personer i verden for den unge. Vi er med andre ord opmærksomme på, at forældre og familie skal inddrages med respekt.

Kontakt os gerne for at høre mere om Lundekollektivet

Du kan kontakte os, hvis du repræsenterer en ung borger, som har behov for støtte på et opholdssted for unge. Vi drøfter gerne, hvad vi kan tilbyde i forhold til den unges individuelle behov. Du kan ringe til os på telefon 48 70 78 99, eller du kan skrive på lk@lundekollektivet.dk. Derpå kan vi aftale nærmere.​