Holløselundvej 23-25 • 3210 Vejby

Opholdssted for unge med behov for støtte

Indledning

Faktuelle oplysninger:

Lundekollektivet er en selvejende institution/fond, der i 1986 blev godkendt til at modtage 3 unge.

Fra 2016 godkendt af Socialtilsyn Hovedstaden til 7 unge fra 14 – 23 år i medfør af Servicelovens § 66, stk.1, nr.5, med mulighed for efterværn efter § 76 op til det 23. år, samt § 107 op til det 23. år.

Der er ikke intern skole. De unge visiteres fortrinsvis til de lokale skoletilbud, og der er et meget fleksibelt og velfungerende samarbejde med den lokale folkeskole med mulighed for undervisning i Lundekollektivet.

Lundekollektivet har åben 365 dage om året.

I forlængelse af ophold i Lundekollektivet, er der mulighed for botræning i tilknyttet botræningsafdeling.

Lovgrundlag
Opholdssteder for børn og unge, Servicelovens § 142

Opholdsstedets navn
Den selvejende Institution ”Lundekollektivet”

Kontaktoplysninger
Holløselundvej 25 – 23,
3210 Vejby
Telefonnummer: 48 70 78 99
​E-mail: lk@lundekollektivet.dk

Leder
Frank Falentin Sørensen

Hjemmeside
Du er på den😉