Holløselundvej 23-25 • 3210 Vejby

Opholdssted for 7 unge med behov for psykologisk- og pædagogisk støtte

Lundekollektivet ved Tisvilde i Nordsjælland er et opholdssted for unge, som har behov for praktisk, pædagogisk og psykologisk støtte. Vi blev første gang godkendt af Helsinge Kommune i 1986 til at modtage 3 unge. Senest er vi 2014 godkendt af Socialtilsyn Hovedstaden til at modtage syv unge.

Målgruppen i Lundekollektivet er især jeg-svage unge

Det er især jeg-svage unge, som skønnes at have behov for længerevarende behandling i psykologisk og pædagogisk regi, der er vores målgruppe. Anbringelsen sker ofte i forlængelse af langvarige og/eller adskillige indlæggelser på et psykiatrisk hospital.

Udover de psykologiske og psykiatriske problemstillinger kan de unge have en eller flere somatiske vanskeligheder.

I henhold til LOS’ målgruppeinddeling er vi et opholdssted for unge, der udviser følgende problemstillinger:

1. Psykiske, sociale, adfærdsmæssige problemer. Herunder krisetilstande efter ulykker, tab og traumer.

2a. Tilknytnings- og kontaktforstyrrelser uden udadreagerende impulsadfærd (personlighedsforstyrrelser, kontaktafvisende, borderline-problematik, spiseforstyrrelser, m.m.)

3. Særlige psykiske lidelser/tilstande, der indebærer samarbejde med det psykiatriske hjælpesystem. Opfølgende behandling efter indlæggelse for unge med eks. stofbetingede psykoser, endogen depression, endogen psykose og andre specifikke og uspecifikke diagnoser.

7. Tab og traumer som offer for seksuelle overgreb.

Kontakt os for at få flere oplysninger om Lundekollektivet

Hvis du leder efter et opholdssted for unge, er du meget velkommen til at kontakte os for at høre mere om vores arbejde. Du kan ringe til os på telefon 48 70 78 99 for at aftale nærmere, eller du kan skrive til os på lk@lundekollektivet.dk.​