Akkreditering

HVAD BETYDER AKKREDITERING?

At være akkrediteret vil sige at man har fået en ekstern og uafhængig bedømmelse af at man lever op til en standard for kvalitet.

Akkreditering Danmark er en kvalitetsordning for steder som arbejder med mennesker. Akkreditering kan i nogen grad sammenlignes med en vurdering af en varedeklaration.

Brugerstedet, her Lundekollektivet, beskriver sig selv ud fra en standard indeholdende 18 kriterier for hvad god kvalitet for et opholdssted er. Kriterierne er de samme for samme type brugersted, men måden at møde kriterierne på vil være og er forskellige fra sted til sted.

Lundekollektivets beskrivelse af sig selv i forhold til de 12 kriterier for opholdssteder, der kan ses ved at klikke på de enkelte kriterie i oversigten under denne indledning.

Efter at vi havde beskrevet os selv, indsendte vi beskrivelsen til Akkrediteringsnævnet. Nævnet vurderede herefter kvaliteten af vores ansøgning, og i sidste ende aftaltes der en dato for det eksterne Audit. Det var her, prøven skulle bestås.

Audit foregik ved, at to uddannede Auditorer mødte op i Lundekollektivet en hel dag, for ved selvsyn-, interview med leder, personale og unge, samt ved forelæggelse af dokumentation, at sikre sig, at Lundekollektivet lever op til det, vi i de 12 akkrediteringskriterier siger, vi gør.

Auditorteamet indstillede efter besøget til Akkrediteringsnævnet, hvorvidt vores opholdssted kunne akkrediteres eller ej. Herefter tog Akkrediteringsnævnet stilling, og fremkom med en udtalelse.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os