Formål og målsætning

Fondens/Institutionens formål er at yde praktisk, pædagogisk og psykologisk støtte til de anbragte unge fra 14 år og opefter med psykiske og/eller psykosociale problemer med det sigte at femme den enkeltes evner og udvikling, styrke den enkeltes selvtillid samt gennem et samspil med andre unge og de voksne at lære de unge ansvarlighed overfor sig selv og andre, så de bliver i stand til at klare en social og selvstændig tilværelse.​

Dette fremmes ved i nært samarbejde med den unge, dennes familie og med støtte fra eksterne samarbejdspartnere at tilrettelægge et overskueligt behandlingsforløb, som den unge kan profitere af.​

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os