Hvem er LK et tilbud til?

OVERORDNET MÅLGRUPPE

Jeg-svage, primært indadreagernde unge fra 14 til 23 år, som menes at kunne profitere af en psykologisk eller pædagogisk behandling i et lille miljøtrapeutisk fællesskab med høj grad af nærhed og omsorg og med en let overskuelig og fast struktur. Vi er er godkendt til anbringelse og behandling af 7 unge med psykiske problemer blandt andet i henhold til paragraf 66 og paragraf 107.

MÅLGRUPPENS BAGGRUNDE

 • Det kan dreje sig om unge, der i forlængelse af indlæggelse på psykiatrisk hospital og som p.t. er færdigbehandlet i psykiatrisk regi skønnes at kunne have brug for opfølgende behandling i psykologisk- /pædagogisk regi.
 • Det kan dreje sig om unge, der er undersøgt i psykiatrisk regi uden indlæggelse eller som dagpatient, som skønnes at have brug for længerevarende behandling i psykologisk- /pædagogisk regi.
 • Det kan dreje sig om unge, der har været på akutinstitution og som skønnes at have brug for behandling i psykologisk- /pædagogisk regi.
 • Det kan dreje sig om unge, der har været i anden anbringelse så som opholdssted, døgninstitution eller familiepleje og som skønnes at have brug for et andet behandlingstilbud I psykologisk- /pædagogisk regi.
 • Det kan dreje sig om unge, som ikke længere kan rummes i hjemmet og som skønnes at have brug for behandling i psykologisk- /pædagogisk regi.
 • Det kan almindeligvis ikke dreje sig om unge, der ved indskrivningen er psykotiske og ej heller unge, der betegnes som tidligt emotionelt skadede og eller unge, der er kraftigt udadreagerende i forbindelse med acting out.
 • Det kan ikke dreje sig om unge, der har en kendt aktuel misbrugsproblematik.
 • Ved visitationen af den enkelte unge, er det væsentligt at vurdere, hvorvidt denne på konstruktiv vis kan matche husets øvrige unge-gruppe.

SPECIFIKT

Det er karakteristisk for de unge, vi har haft i behandling, at de af andre institutioner er blevet beskrevet med én eller flere af følgende udtryk eller diagnoser:

 • Personlighedsforstyrrelser
 • Incestproblematik
 • Borderlineproblematik
 • Bipolar lidelse
 • Psykosetruet
 • Aspergersyndrom
 • Tab- og svigtproblematikker
 • Selvdestruktive handlinger herunder: suicidal forsøg, spiseforstyrrelser (anorexi/bulimi), selvmutilering, misbrugsproblemetik

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os