Indledning

FAKTUELLE OPLYSNINGER:

Lundekollektivet er en selvejende institution/fond, der i 1986 blev godkendt til at modtage 3 unge.

Fra 2016 godkendt af Socialtilsyn Hovedstaden til 7 unge fra 14 – 23 år i medfør af Servicelovens § 66, stk.1, nr.5, med mulighed for efterværn efter § 76 op til det 23. år, samt § 107 op til det 23. år.
Målgruppen er unge der vurderes at have behov for længerevarende behandling i psykologisk og pædagogisk regi.

Der er ikke intern skole. De unge visiteres fortrinsvis til de lokale skoletilbud, og der er et meget fleksibelt og velfungerende samarbejde med den lokale folkeskole med mulighed for undervisning i Lundekollektivet.

Lundekollektivet har åben 365 dage om året og der er sovende nat-personale.

I forlængelse af ophold i Lundekollektivet, er der mulighed for botræning i tilknyttet botræningsafdeling.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os