Målgruppe

Lundekollektivet ved Tisvilde i Nordsjælland er et af landets socialpædagogiske opholdssteder for unge med psykiske problemer. Vi hjælper unge, som har behov for praktisk, pædagogisk og psykologisk støtte. Vi blev første gang godkendt af Helsinge Kommune i 1986 til at modtage 3 unge. Senest er vi 2016 godkendt af Socialtilsyn Hovedstaden til at modtage syv unge. ​

MÅLGRUPPEN I LUNDEKOLLEKTIVET ER ISÆR JEG-SVAGE UNGE

Det er især jeg-svage unge, som skønnes at have behov for længerevarende behandling i psykologisk og pædagogisk regi, der er vores målgruppe. Anbringelsen af unge sker ofte i forlængelse af langvarige og/eller adskillige indlæggelser på et psykiatrisk hospital. ​ Udover de psykologiske og psykiatriske problemstillinger kan de unge have en eller flere somatiske vanskeligheder. ​

Opholdssteder for unge med psykiske problemer

I henhold til LOS’ målgruppeinddeling er vi et socialpædagogisk opholdssted for unge, der udviser følgende problemstillinger: ​

1. Psykiske, sociale, adfærdsmæssige problemer. Herunder krisetilstande efter ulykker, tab og traumer.

2a. Tilknytnings- og kontaktforstyrrelser uden udadreagerende impulsadfærd (personlighedsforstyrrelser, kontaktafvisende, borderline-problematik, spiseforstyrrelser, m.m.) ​

3. Særlige psykiske lidelser/tilstande, der indebærer samarbejde med det psykiatriske hjælpesystem. Opfølgende behandling efter indlæggelse for unge med eks. stofbetingede psykoser, endogen depression, endogen psykose og andre specifikke og uspecifikke diagnoser. ​

7. Tab og traumer som offer for seksuelle overgreb. ​

KONTAKT OS FOR AT FÅ FLERE OPLYSNINGER OM Lundekollektivet

Hvis du leder efter et socialpædagogisk opholdssted for unge, er du meget velkommen til at kontakte os for at høre mere om vores arbejde. Du kan ringe til os på telefon 4870 7899 for at aftale nærmere, eller du kan skrive til os på lk@lundekollektivet.dk.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os