Om Lundekollektivet

Indledning

Faktuelle oplysninger

Lundekollektivet ved Tisvilde i Nordsjælland er et af landets socialpædagogiske opholdssteder for unge med psykiske problemer. Vi hjælper unge, som har behov for praktisk, pædagogisk og psykologisk støtte.

Vi blev første gang godkendt Helsinge Kommune i 1986 til at modtage tre unge. Senest er vi 2016 godkendt af Socialtilsyn Hovedstaden til at modtage syv unge fra 14 – 23 år i medfør af Servicelovens § 66, stk.1, nr.5, med mulighed for efterværn efter § 76 op til det 23. år, samt § 107 op til det 23. år.

Målgruppen er unge, der vurderes at have behov for længerevarende behandling i psykologisk og pædagogisk regi. Lundekollektivet har åben 365 dage om året, og der er sovende nat-personale.

De unge visiteres fortrinsvis til de lokale skoletilbud, og der er et meget fleksibelt og velfungerende samarbejde med den lokale folkeskole med mulighed for undervisning i Lundekollektivet.

I forlængelse af ophold i Lundekollektivet, er der mulighed for botræning i tilknyttet botræningsafdeling.

I Lundekollektivet har vi stærke kompetencer i forhold til at arbejde med unge, der har brug for praktisk, pædagogisk og psykologisk støtte. ​

Troværdighed accept og respekt

Vores organisation bygger på kerneværdierne troværdighed og respekt i arbejdet med de anbragte unge og deres familier. Som medarbejdere er vi altid opmærksomme på, om vi gør det, som vi siger, at vi gør – og vi er opmærksomme på, at undgå skyldspålæggelse. ​

Vi har en klar forventning om, at alle på Lundekollektivet omgås hinanden med gensidig accept og respekt. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at alle taler ordentligt til hinanden, om hinanden og med hinanden.

Vi vægter samarbejdet med de pårørende højt, og de unges familier inddrages ved anbringelsen og bl.a. med tilbud om samtaler ca. én gang om måneden.

Støtten retter sig mod at udvikle og styrke relationer

Vores fokus i behandlingsarbejdet er relationer. Det gælder både relationen mellem den unge og personale og mellem den unge og familien, men også mellem familien og personalet. Det er naturligvis personalet, som har ansvaret for kvaliteten af relationen i de forhold, hvor medarbejderne indgår.

Kontakt os på telefon (+45) 4870 7899 eller lk@lundekollektivet.dk for at høre om vores værdier og livssyn i forbindelse med evt. anbringelse af ung.

Overordnet målgruppe

Lundekollektivet er er godkendt til anbringelse og behandling af syv unge med psykiske problemer blandt andet i henhold til paragraf 66 og paragraf 107. Målgruppe er jeg-svage, primært indadreagerende unge fra 14 til 23 år. Unge som menes at kunne profitere af en psykologisk eller pædagogisk behandling i et lille miljøterapeutisk fællesskab med høj grad af nærhed og omsorg og med en let overskuelig og fast struktur. Lundekollektivets målgruppe omfatter ikke unge, der har en kendt aktuel misbrugsproblematik.I forbindelse med visitation af en ny ung mulig beboer, er det altid væsentligt at vurdere, hvorvidt denne på konstruktiv vis kan matche husets øvrige unge-gruppe.

De unge i Lundekollektivet kommer vidt forskellige baggrunde, men generelt er der en række karakteristika, som går igen.

I forbindelse med visitation en mulig beboer, er det væsentligt at vurdere, hvorvidt denne på konstruktiv vis kan matche husets øvrige unge-gruppe. De unge kommer vidt forskellige baggrunde, men generelt er der en række karakteristika, som går igen.

Målgruppens baggrunde

 • Unge, der i forlængelse af indlæggelse på psykiatrisk hospital og som p.t. er færdigbehandlet i psykiatrisk regi skønnes at kunne have brug for opfølgende behandling i psykologisk- /pædagogisk regi.
 • Unge, der er undersøgt i psykiatrisk regi uden indlæggelse eller som dagpatient, som skønnes at have brug for længerevarende behandling i psykologisk- /pædagogisk regi.
 • Unge, der har været på akutinstitution og som skønnes at have brug for behandling i psykologisk- /pædagogisk regi.
 • Unge, der har været i anden anbringelse så som opholdssted, døgninstitution eller familiepleje og som skønnes at have brug for et andet behandlingstilbud I psykologisk- /pædagogisk regi.
 • Unge, som ikke længere kan rummes i hjemmet og som skønnes at have brug for behandling i psykologisk- /pædagogisk regi.
 • Det kan almindeligvis ikke dreje sig om unge, der ved indskrivningen er psykotiske og ej heller unge, der betegnes som tidligt emotionelt skadede og eller unge, der er kraftigt udadreagerende i forbindelse med acting out.

Specifikt

Det er ofte karakteristisk for de unge, Lundekollektivet har haft i behandling, at de af andre institutioner er blevet beskrevet med én eller flere af følgende udtryk eller diagnoser:

 • Personlighedsforstyrrelser
 • Incestproblematik
 • Borderlineproblematik
 • Bipolar lidelse
 • Psykosetruet
 • Aspergersyndrom
 • Tab- og svigtproblematikker
 • Selvdestruktive handlinger herunder: suicidal forsøg, spiseforstyrrelser (anorexi/bulimi), selvmutilering, misbrugsproblemetik

Fondens/Institutionens formål er at yde praktisk, pædagogisk og psykologisk støtte til de anbragte unge fra 14 år og opefter med psykiske og/eller psykosociale problemer med det sigte at femme den enkeltes evner og udvikling, styrke den enkeltes selvtillid samt gennem et samspil med andre unge og de voksne at lære de unge ansvarlighed overfor sig selv og andre, så de bliver i stand til at klare en social og selvstændig tilværelse.​

Dette fremmes ved i nært samarbejde med den unge, dennes familie og med støtte fra eksterne samarbejdspartnere at tilrettelægge et overskueligt behandlingsforløb, som den unge kan profitere af.​

Psyk handlede om at overleve. Lundekollektivet handlede om at lære at leve.

Tidligere beboer i Lundekollektivet

Vil du i kontakt med os?

Udfyld formularen herunder og vi kontakter dig hurtigst muligt.