Udtalelser

Udtalelser vi er særlig glade for

Tidligere anbragte unge beskriver, at der under deres ophold har været fokus på at gøre dem ansvarlige for deres eget liv, som de har taget med sig i deres liv sidenhen.

Generelt har alle informanterne beskrevet, at Lundekollektivet var med til at give dem følelsen af, at de har et ansvar over for andre, men i høj grad også over for sig selv og sit eget liv.

Det beskrives, at man som beboer i Lundekollektivet ikke bliver undskyldt, fordi man har en sygdom eller diagnose, men at man må lære at leve med sygdommen, således den ikke hindrer beboeren i at indgå i faste rutiner.

Generelt beskriver alle informanter, at der fra Lundekollektivets side i første omgang bliver sat fokus på de unges ressourcer og styrker frem for, at der bliver fokuseret at behandle sygdommen.

”Hvis du behandler mig ordentligt, så behandler jeg dig ordentligt. Og som udgangspunkt, tror jeg, at du behandler mig ordentligt.”

”På hospitalet fik jeg altid at vide: ”Det ved du ikke noget om, for du er syg”. Så gad jeg heller ikke at prøve. Det er alligevel nogle andre, der styrer mit liv.” I Lundekollektivet var de voksne gode til at sige: ”Du vil gerne de her ting. Hvis du skal det, skal du overkomme de her ting først.”

”… psyk handlede om at overleve, og LK handlede om at lære at leve.”
”I Lundekollektivet handler det ikke blot om at overleve sygdommen, men at man lærer at leve med sygdommen og de udfordringer, der følger med.”

”Der var en respekt for os som mennesker frem for som belastede unge. Det er noget, man ikke ofte møder i systemet som ung; at der bliver taget hensyn til, at du er et helt menneske, der har din livsbagage. Det formåede de virkelig at gøre.”

A rose by any other name would smell as sweet

William Shakespeare

Vil du i kontakt med os?

Udfyld formularen herunder og vi kontakter dig hurtigst muligt.