Værdigrundlag / Livssyn

I Lundekollektivet har vi stærke kompetencer i forhold til at arbejde med unge, der har brug for praktisk, pædagogisk og psykologisk støtte. ​

Vi har i den forbindelse et værdigrundlag og et livssyn, der tager udgangspunkt i troværdighed og respekt i arbejdet med de anbragte unge og deres familier og vi er til stadighed opmærksomme på, om vi gør det, som vi siger, at vi gør og vi er opmærksomme på, at undgå skyldspålæggelse. ​

Vi forvente at alle omgås hinanden accept og respekt hvilket bl.a. kommer til udtryk ved, at alle taler ordentligt til hinanden, om hinanden og med hinanden. Øgenavne accepteres ikke.

FAMILIEN INDDARAGES VED ANBRIGESLSEN OG VED TILBUD OM SAMTALER CA. ÉN GANG PR. MÅNED

Vi mener, at forældrene er de vigtigste personer i de unges liv. Derfor skal forældre inddrages med den respekt, som den status indebærer. Det gælder ved såvel anbringelsen af den unge som ved den efterfølgende behandling. ​

STØTTEN RETTER SIG MOD AT UDVIKLE OG STYRKE RELATIONER

Vi fokuserer på relationer i behandlingsarbejdet. Det gælder både relationen mellem den unge og personale og mellem den unge og familien, men også mellem familien og personalet. Det er naturligvis personalet, som har ansvaret for kvaliteten af relationen i de forhold, hvor personalet indgår.

Kontakt os på telefon 4870 7899 eller lk@lundekollektivet.dk for at høre om vores værdier og livssyn i forbindelse med evt. anbringelse af ung.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os